Kirkegårdssystemet ASK

Det administrative kirkegårdssystem ASK har rødder helt tilbage til 1990, hvor systemet blev udviklet af Carl Bro A/S til datidens DOS-maskiner. Systemet nåede hurtigt udbredelse blandt både små og store kirkegårde på Sjælland og det blev tilpasset de enkelte kontorers specielle ønsker og krav.

Efter at Dialog Consult overtog systemet i 2000, blev det redesignet fuldstændigt til Windows. Alle erfaringerne for de foregående 10 år indgik i arbejdet, og i samarbejde med alle brugerne blev der udviklet et system, som rummede alle de forskellige kirkegårdes specielle krav. Systemet er så fleksibelt, at nye kunder også kan få deres egne ønsker opfyldt.

Systemets udvikling foregår fortsat i tæt samarbejde med brugerne. Der afholdes møder to gange årligt, hvor der fremsættes ideer og forslag, og erfaringer udveksles mellem brugerne. Nogle ønsker tager en del tid at udvikle, men med Dialog Consults erfaring og stærke udviklingsværktøjer kan ønsker ofte programmeres næsten fra dag til dag, og en ny version udgives.

Hent en nærmere beskrivelse af ASK her: Kirkegårdssystemet ASK

 

Sagsstyring og kalender

Til kirkegårdssystemet er der udviklet et særligt sagsstyringsmodul. Systemet findes i to varianter, dels til avanceret sagsstyring på krematorier, dels til daglig styring af en kirkegård. I samarbejde med Dialog Consult opsættes sagsstyring, så den passer præcis med forholdene på kirkegården eller krematoriet. Alle handlinger, ydelser og udskrifter m.m. defineres frit og kan løbende ændres efter behov.

På en kirkegård vil man f.eks. holde styr på bisættelser og begravelser, og systemet fakturerer helt automatisk de forskellige ydelser sammen med køb eller forlængelse af gravsteder. På krematorier kan man yderligere styre kremeringer, brændingsnumre og brændingsattester m.m. Systemet bliver integreret med den elektroniske dødsanmeldelse, når Kirkeministeriet sætter denne service i drift.

Som ekstra facilitet kan fås et kalendermodul, som giver overblik over alle bisættelser, begravelser, urnenedsættelser, møder, ferie m.m.

Hent en nærmere beskrivelse af sagsstyringen her: Sagsstyring i ASK